De AHD kan helpen met:

  • Medicijnen halen;
  • Begeleiding bij bezoek aan arts en/of ziekenhuis.(niet met privé auto van vrijwilliger);
  • Gezelschap houden en eventueel wandelen met mensen, die daar behoefte aan hebben;
  • Invullen belastingformulieren en aanvragen toeslagen;
  • Oppas bij zieken- niet langdurig - ter ondersteuning van de huisgenoten;
  • Boodschappen doen bij ziekte of handicap.


Van onderstaande activiteiten wordt er van uit gegaan dat de cliënt geen betaalde kracht kan bekostigen en niet zelf in staat is de klus uit te voeren.

  • Schoonmaken van uw terras(niet te groot) m.b.v. een hoge drukspuit en terrasreiniger;
  • Klusjes en kleine reparaties in– en om het huis;
  • Hulp bij verhuizen(alleen in—uitpakken);
  • Afvoer materialen naar het Milieustation (Tegen kostprijs).


Kortom:

De Hulpdienst kan helpen in gevallen en omstandigheden, waar hulp het karakter heeft van “even bijspringen” of “even hulp bieden”.

De Hulpdienst kan niet helpen waar de hulp een speciale deskundigheid vereist, bijvoorbeeld de verzorging van ernstige zieken cq gehandicapten.


Let op!!!

Alle onkosten die de vrijwilliger maakt voor U zullen ook door U moeten worden vergoed, zoals kostenvergoeding gebruik elektrische gereedschappen en kostenvergoeding brandstof.

Overzicht verleende diensten 01-01-2022 t/m 01-10-2022