Vroeger had je burenhulp.

Algemene Hulpdienst Venray

Doelstelling AHD

“ De stichting heeft ten doel het opbouwen en in standhouden van een vrijwilligersorganisatie, die in de buurt en in de wijk hulp wil verlenen daar waar deze dringend nodig is en op dat moment niet door instanties als Thuiszorg, Groene Kruis en dergelijke, geboden kan worden. Naast de hulp op praktische vlak tracht de stichting te helpen in gevallen van persoonlijke en sociale nood”

Doelgroep: Iedereen in de gemeente Venray met in acht name van de gestelde criteria.

 

Criteria bij hulpverlening

De AHD verleent haar diensten indien:

¨ Het werk niet tot het takenpakket behoort van een andere vrijwilligersorganisatie;

¨ Het werk niet tot het takenpakket behoort van een professionele instantie (ingeval van wachtlijst wordt incidenteel wel hulp verleend);

¨ Betrokkenen het zelf niet kunnen, en/of geen beroep kunnen doen op de mantelzorg;

¨ De mantelzorg is/of wordt overbelast;

¨ Voldoende financiële middelen ontbreken;

¨ Bij weigeren van professionele hulp probeert de AHD de hulpvrager te stimuleren/motiveren tot alsnog zoeken van de juiste professionele hulp;

¨ De hulpvrager stimuleren ook zelf oplossingen te zoeken, zeker als er niet direct vrijwilligers beschikbaar zijn.

 

 

RSIN/fiscaal nummer 8078.73.792