Vroeger had je burenhulp.

Algemene Hulpdienst Venray

De AHD kan ondermeer helpen met:

Tekstvak: Medicijnen halen;
Begeleiding bij bezoek aan arts en/of ziekenhuis.(niet met privé auto vrijwilliger);
Gezelschap houden en eventueel wandelen met mensen, die daaraan behoefte hebben;
Invullen van belastingformulieren en bezwaarschriften, aanvragen toeslagen;
Oppas bij zieken—niet langdurig—ter ontlasting van huisgenoten;
Boodschappen doen bij ziekte of handicap;
Van onderstaande activiteiten wordt er van uit gegaan dat de cliënt geen betaalde kracht kan bekostigen en niet zelf in staat is de klus uit te voeren:
Schoonmaken van uw terras (niet te groot) m.b.v. een hoge drukspuit en terrasreiniger;
Klusjes en kleine reparaties in– en om het huis;
Klein tuinonderhoud en snoeiwerk, maximaal 2x per jaar (voorlopig niet)
Hulp bij verhuizen (alleen in– en uitpakken);
Afvoer materialen naar het Milieustation.
	Tegen kostprijs

Kortom:
De Hulpdienst kan helpen in gevallen en omstandigheden, waar hulp het karakter heeft van “even hulp bieden” of “even bijspringen”.
De Hulpdienst kan niet helpen waar de hulp een speciale deskundigheid vereist, bijvoorbeeld de verzorging van ernstige zieken cq gehandicapten.
Let op!!!
Alle onkosten die de vrijwilliger maakt voor U zullen ook door u moeten worden vergoed.
O.a. :  kostenvergoeding gereedschap
	kostenvergoeding benzine

RSIN/fiscaal nummer 8078.73.792

Webmaster: Jan Phillipson

 

Bijgewerkt op 20-05-2020